אסטרטגיה

אסטרטגיית ההשקעות של עילדב מתמקדת בחברות בסדר גודל בינוני הטומנות פוטנציאל צמיחה והשבחה, בתחומי התעשיה, המסחר והשירותים ובשלבי התפתחות שונים. עיקר ההתמקדות הינה בחברות בעלות היסטוריה של פעילות בת מספר שנים, בתחומי פעילות מסורתיים, וזאת בהתאם לניסיון הקיים בעילדב ואשר יש לה בהם יתרון יחסי.

עילדב שואפת למעורבות ותמיכה בהשקעותיה, בנייתן, ביסוסן וצמיחתן בשוק בו הן פועלות. תמיכה זו כוללת סיוע בניצול יעיל של המשאבים שהועמדו לרשותו, גיבוש אסטרטגיית צמיחה, פיתוח עסקי של נכס המטרה, וכן מעורבות בגיוסי הון והחלטה על מימוש נכסים או השקעות, וזאת תוך שיתוף פעולה עם הנהלות חברות הפרוטפוליו.

קריטריונים להשקעה

החלטות השקעה מתקבלות על פי מספר רב של קריטריונים המתאימים לענף הפעילות והסביבה העסקית של כל חברת מטרה באופן פרטני, לרבות:


ערך מוסף

ההשקעות תתבצענה בחברות שבהן זוהה פוטנציאל להשיא ערך. עילדב שואפת למנף את ניסיונה הרב בהשקעות, את היכרותה עם התעשייה ואת קשריה העסקיים בישראל ובחו"ל, על מנת לסייע לחברות הפורטפוליו בהשגת צמיחה, שיפור רווחיות ויצירת ערך, בין היתר בדרך של: